Kontakty

Sídlo spoločnostiCHIRASYS, spol. s r. o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
IČO: 31 444 458
IČ DPH: SK2020382529
Zapísané: OS Trenčín, oddiel: Sro, vl. č.: 1702/R

ZI 12 282 EUR, SP 12 282 EUR
Pobočka MyjavaCHIRASYS, spol. s r.o.
Továrenská 61
907 01 Myjava
Tel.: 034/690 5310, 034/690 5330
Fax.: 034/690 5370
e-mail:
sales@chirasys.sk
kde nás nájdete
Pobočka HumennéCHIRASYS, spol. s r.o.
Štefánikova 1542/4
066 01 Humenné
Mobil: 0918/051 736
e-mail:
humenne@chirasys.sk
Organizačná štruktúra:

RNDr. Slavomír LAJDA - riaditeľ spoločnosti
tel.: 034 / 690 5310, e-mail:
slajda@chirasys.sk

Ing. Štefan OTRUBČIAK - riaditeľ softwarového oddelenia
tel: 034 / 690 5381, e-mail:
stefan_otrubciak@chirasys.sk

Roman KULICH - riaditeľ obchodného oddelenia
tel: 034 / 690 5331, e-mail:
rkulich@chirasys.sk

Ing. Ján POTFAJ - riaditeľ technického oddelenia
tel: 034 / 690 5310, e-mail:
jan_potfaj@chirasys.sk