Pokladničný systém Openbravo POS

Openbravo POS (Point-of-Sale) je vedúcou otvorenou zdrojovou POS aplikáciou v maloobchodnom priemysle.

Openbravo POS ponúka všetky funkčnosti, ktoré sú požadované pre prevádzku maloobchodov alebo reštauračných zariadení, zahŕňajúc predaj, úhrady, denné výkazy, riadenie hotovosti, atď...

Podľa užívateľských potrieb môže pracovať i samostatne. Po pripojení fiškálneho zariadenia robí z PC plnohodnotnú, intuitívne ovládateľnú registračnú pokladňu. Mimo čas predaja je PC samozrejme možné používať na iné napr. Back-Office činnosti.

V prípade potreby komplexne riadiť maloobchodný predaj je Openbravo POS plynule integrovateľné s vyššími ERP systémami.

Openbravo POS je Java aplikácia, z čoho vyplýva jej platformová nezávislosť (Windows, Linux).
Pracuje nad viacerými relačnými databázami – PostgreSQL, My SQL, Oracle, ...

Podporuje pripojenie väčšiny fiškálnych zariadení, certifikovaných podľa zákona č.289/2008 Z.z.

Tento produkt je vysoko konfigurovateľný s vysokou vhodnosťou použitia pre všetkých Point-of-Sale užívateľov. Zahŕňa rozličné možnosti konfigurácie templatov, ktoré sú upravované podľa potrieb jednotlivých obchodných logík.

Hlavné výhody Openbravo POS:

 • navrhnutá špeciálne pre dotykové obrazovky
 • pokrokové riešenie pre vysokú kompatibilitu
 • možnosť pripojenia na fiškálny modul
 • vhodné pre široký záber maloobchodného podnikania
 • konfigurovateľné pre hocijaké POS prostredie
 • lepšia podpora zákazníkov
 • plynulosť procesu, rýchlejšie a oveľa efektívnejšie riadenie
 • zvýšenie zamestnaneckej produktivity vzhľadom na jednoduchosť použitia
 • žiadne skryté licenčné náklady, minimalizácia investície
 • veľmi flexibilné a vysoko prispôsobiteľné potrebám užívateľa
 • jazyková a legislatívna lokalizácia pre slovenské prostredie.
Leták:


Integrácia obchodných sietí
Stručná charakteristika:


Užívateľská príručka:

OB_uziv_prirucka.pdf
(veľkosť 1,6 MB)