PODPORA


HELP DESK

TECHNICKÁ PODPORA ZAKAZNÍKOV

V záujme zlepšenia našich služieb pre zákazníkov firma Chirasys pripravila helpdesk. Cieľom aplikácie je, aby užívatelia systému IBIS/DB evidovali svoje požiadavky do centrálnej databázy prostredníctvom Web aplikácie, mohli si svoje požiadavky sledovať (stav rozpracovanosti požiadavky), a mohli si prípadne stiahnuť patch, ktorý rieši daný problém.
Prístup je chránený menom a heslom.

Stručná charakteristika

  • Databáza je určená pre zadávanie nových požadaviek a prezeranie existujúcich.
  • Požiadavky je možné zobraziť zotriedené podľa čísla, kategórie alebo stavu.
  • Pre ľahšie vyhľadanie dokumentu je možné použiť full-textové hľadanie z ktoréhokoľvek prehľadu.
  • Databáza tiež slúži ako vstupný bod pre prezeranie opráv, helpov, informácií, dávok a tiež pre sprístupnenie adresára s dátami konkrétneho klienta.
  • O zmenách stavu požiadavky dostane zákazník e-mail.
  • Ak sa k požiadavke viaže nejaká oprava (PATCH súbor, ktorý obsahuje upravené programy), je možné sa na dokument popisujúci úpravu dostať priamo z dokumentu požiadavky.