Profil firmy

Spoločnosť Chirasys s.r.o. vznikla v novembri roku 1993, so sídlom v Starej Turej. V súčasnosti má na Slovensku okrem sídla aj pobočku v Myjave a Humennom a zamestnáva 20 pracovníkov, odborníkov v oblasti informačných technológií.
Od roku 1996 sa pôsobenie spoločnosti rozšírilo aj za hranice Slovenskej republiky, vznikom dcérskej spoločnosti Chirasys ČR, s.r.o. v Opave, ktorej činnosť je taktiež zameraná na oblasť informačných technológií.

Vznik 1993
SYSTEMHOUSE
Sídlo: Stará Turá
Pobočky: Myjava, Humenné
Dcérska spoločnosť v ČR od r. 1996
Viaceré partnerské organizácie v SR a ČR
IČO: 31 4444 58
IČ DPH: SK2020382529