ECC klient

ECC - (EDI Clearing Centrum)

Je jedným z riešení elektronického obchodu. Elektronická výmena dokumentov obzvlášť v komunikácii medzi organizáciami v priemysle a v obchode. Použitie ECC poskytuje vysokú mieru bezpečnosti a spoľahlivosti, umožňuje realizáciu vyspelých obchodných postupov a vedie k úspore času a nákladov.

ECC klient je samostatný software, ktorý sa cez internet napojí do ECC databázy (zobrazovanie správ) prostredníctvom zadania mena a hesla.
Podrobné informácie a demo pre ilustráciu nájdete na:

ecc.chirasys.sk