Dochádzkový systém

Aplikácia systému IBIS/DB pre potreby evidencie osôb

Základná charakteristika:
Dochádzkový systém je rozšírenou nadstavbou komplexného informačného systému IBIS/DB, ktorý je určený pre riadenie obchodných a výrobných organizácií.

Základná štruktúra modulov IBIS/DB:

 1. Účtovníctvo
 2. Financie
 3. Majetok
 4. Mzdy
 5. Kontroling
 6. Predaj
 7. Sklad
 8. Nákup
 9. TPV
 10. Výroba
 11. VAD – Manažérsky IS

Program dochádzkového systému slúži na všestrannú prácu s evidenciou osôb, základnou personalistikou, výpočtami odpracovanej doby a komplexným spracovaním dochádzkových dát s prepojením na modul MZDY.

Dochádzkový systém

Dochádzkový systém je rozšírenou nadstavbou IBIS/DB a je jeho plne integrovanou súčasťou.

Základné funkcie


  využitie bezkontaktných čipových kariet
  aktuálna evidencia prítomnosti alebo neprítomnosti zamestnanca
  úplne spracovanie všetkých druhov prerušenia pracovnej doby
  rozdelenie smien na dennú, poobedňajšiu a nočnú
  komplexný výpočet pracovnej doby
  rozdelenie výpočtov na dni, týždne a mesiace
  výstup dát do modulu MZDY
  tlač dochádzkových listov
  výpočet aktuálneho salda a jeho zobrazenie na displeji snímača
  posielanie krátkych textových správ na displej snímača
  možnosť ovládania prostredníctvom dotykovej obrazovky
Výhody ovládania Dochádzkového systému prostredníctvom Dotykového displeja (Touch Screen)
  jednoduché, intuitívne a komfortné ovládanie
  atraktívny dizajn a prehľadné užívateľské prostredie
  minimálne nároky na zaškolenie obsluhy
  riešenie bez kompromisov jednoduchosť verzus funkcionalita
  s využitím moderných dotykových technológií je priebeh operácií v dochádzkovom systéme rýchlejší a plynulejší než kedykoľvek predtým
  viacúčelové využitie (dochádzkový, jedálenský systém....)
  14 tlačidiel prerušenia pracovnej doby s možnosťou zmeny funkcie a vzhľadu
  možnosť získania informácie o salde odpracovaného času (podrobný prehľad o jednotlivých prerušeniach každého zamestnanca)
  voľba užívateľských textov na displeji

Práca v programe

Program dochádzkového systému sa ovláda štandardnými prvkami IBIS-ovského menu. Program má dve základné časti:

  Zoznam zamestnancov, ktorý je preberaný zo mzdového systému. Nastavujú sa v ňom parametre zamestnanca, ako je pridelenie čísla identifikačnej karty, nastavenie smennosti s pracovným kalendárom, zmena osobného čísla zamestnanca, stredisko ku ktorému je zamestnanec pridelený.
  Dodchádzkový list, ktorý slúži na aktuálnu evidenciu dochádzky a komplexný výpočet pracovnej doby.

Zabezpečenie a prístup do programu

Prístup do programu môže umožniť len správca systému, ktorý zároveň nastavuje ktorých zamestnancov má daný pracovník vidieť a ktorým zamestnancom môže i modifikovať údaje v dochádzkovom liste.

Možnosti nastavenia
Systém je možné nastaviť tak, že každý zamestnanec, ktorý pracuje v IBISe môže vidieť svoj dochádzkový list, ale nemôže ho modifikovať.
Vedúci pracovník môže vidieť všetkých podriadených zamestnancov vrátane svojho dochádzkového listu, ale modifikovať dochádzkový list môže len určitým skupinám, poprípade všetkým pracovníkom, okrem svojho vlastného dochádzkového listu.
Systém prístupových práv môže správca systému nastaviť podľa ľubovolnej štruktúry riadenia.