Jedálenský systém

Aplikácia systému IBIS/DB pre potreby automatizovaného objednávania a výdaja stravy

Základná charakteristika:

Hlavnou úlohou jedálenského systému je automatizovaná evidencia, objednávanie a odber jedál v závodnej jedálni resp. na vzdialených pracoviskách, čím sa nahradí doteraz používaný lístkový systém.

Moduly IBIS/DB:
Účtovníctvo, Financie, Majetok, Mzdy, Kontroling, Predaj, Sklad, Nákup, TPV, Výroba, VAD – Manažérsky IS


Jedálenský systém pokrýva tieto základné činnosti:

  • je plne integrovaný do IS IBIS/DB
  • môže pracovať ako samostatný jedálenský systém
  • umožňuje objednávanie rôznych druhov stravy pomocou čipových bezkontaktných kariet
  • umožňuje objednávanie stravy v prípade neprítomnosti spolupracovníkom
  • vedie evidenciu výdaja množstva a druhu stravy
  • zabezpečuje samostatné sledovanie obedov a večerí
  • zabezpečuje kontrolu výdaja stravy na jednu čipovú kartu
  • spracováva evidenciu o množstve stravy za zamestnanca s prenosom a spracovaním v mzdovom systéme
  • spracováva platby za množstvo odobratej stravy (zostava alebo príkaz k úhrade)
  • umožňuje zobrazenie informácie o objednávkach, množstve a druhu objednanej stravy priamo na displeji v stravovacom zariadení

Nová generácia snímačov na bezkontaktné čipové karty slúži pre všetky aplikácie dochádzkových, jedálenských, evidenčných a prístupových systémov. Medzi hlavné prednosti týchto snímačov patrí zber údajov v reálnom čase. Snímače sú úplne univerzálne, hardvérovo i softvérovo kompatibilné, preto je ich možné ľubovoľne stavebnicovo skladať do požadovaných systémov. Ďalšou prednosťou je ich jednoduchá montáž a možnosť prispôsobiť podľa individuálnych potrieb užívateľa.

Jedálenský systém pozostáva z troch základných zložiek:

1. Snímacie a zobrazovacie zariadenia – umožňujú prenos informácií z/do riadiaceho počítača a následne z/do jedálenského systému.

Pri jedálenskom systéme sa môžu využívať 3 druhy zariadení:

Priemyselné PC s dotykovým LCD: Výborné riešenie so všetkými výhodami dotykového LCD: jednoduché a rýchle objednávanie stravy, vždy aktuálne informácie: ponuka jedál, počet a druh objednanej stravy, ...
Objednávací snímač s klávesnicou: Slúži najmä na jednoduché objednávanie stravy. Zväčša sa používa spolu so zobrazovacím zariadením (monitor, LCD).
Jedálenský snímač s obojstranným displejom: Využíva sa priamo pri odbere stravy ako zobrazovací displej s informáciou o odoberanej strave.

2. Bezkontaktná čipová karta – umožňuje prenos informácií na konkrétnu osobu, v konkrétny deň a hodinu.
3. Riadiaci počítač – zberný počítač s riadiacim programom, na ktorý sú napojené jednotlivé snímacie zariadenia. Zároveň sprostredkováva spojenie s IBIS/DB.

Principiálne navrhované riešenie jedálenského systému: