Web Order Management (WOM) - objednávky z WEB-u do IBIS-u

Aplikácia Web Order Management slúži na publikáciu výrobkov a ich cien pre konkrétneho odberateľa (odberné miesto), evidenciu objednávok odberateľom, ich zber a spoľahlivé doručenie do modulu predaj v IBISe.

Pre používanie objednávacieho systému postačí mať prístup k internetu a ľubovoľný webový prehliadač so zapnutou podporu JavaScriptu.

Pred použitím musí každý zákazník poskytnúť zoznam používateľov, ktorí budú oprávnení jeho menom objednávať. Systémový administrátor nastaví prístup pre týchto používateľov.

Výhody:

  1. Poskytuje presné, real-time informácie o ocenách pre objednanie
  2. Zoznamy poskytujú dalšie doplnkové informácie k položke: cena, popis výrobku, fotky
  3. prostredníctvom Šablón si môže odberateľ pripraviť pravidelné objednávky
  4. Znižuje náklady na vystavenie a dorucenie objednavky
  5. Zvyšuje spokojnosť zákazníkov, komfort, presnosť a zároveň zvyšuje tržby, marže


Vyskúšajte si mojeobjednavky.sk
Máte možnosť si reálne vyskúšať www.mojeobjednavky.sk
Zadáte voľbu PRIHLÁSENIE, potvrdíte Slovenskú zástavu, (v prípade, že sa Vám objaví pridanie, resp. potvrdenie certifikátu, toto musíte potvrdiť !)
a zadáte demo užívateľa: Meno: Dianne Heslo: emu

Doporučenie: vo voľbe VIDEO je videoukážka používania mojeobjednavky.sk

VSTUPNÝ LINK
www.mojeobjednavky.sk

Obrázok 1: úvodná obrazovkaObrázok 2: úvodná obrazovka po prihlásení saObrázok 3: prehľad položiek podľa sortimentu
WOM - Užívateľská príručka